Foodlingo: Zorgei

In weinig productcategorieën bestaat er meer behoefte om via een feel-goodargument de twijfelende consument over de koopstreep te trekken, dan in het eierschap. In de loop der jaren zijn daar diverse benamingen verleend aan de door kippen in meer of iets minder penibele situaties geproduceerde nazaten. Van scharrelei tot vrije uitloop- en rondeelei.

Blij ei met authentieke strootjes; © Marjan Ippel

Blij ei met authentieke strootjes; © Marjan Ippel

Benamingen die erop zijn gericht de koper het gevoel te geven dat kip zowel als ei er op het raapmoment beter voor stonden dan exemplaren van concurrerende aanbieders. Vaak ondersteund door de toevoeging van een authentiek donsveertje dan wel strootje. Een goede reden voor de consument om gul een dubbeltje extra te doneren. Net als bij die andere categorie eieren welks benamingen juist het gezondheidsvoordeel voor de koper benadrukken, zoals het maïsei en het omega-3 ei.
Het sinds kort bij Jumbo in het eierschap liggende zorgei verschilt daarin, dat diens naamgeving niet uitgaat van de gezondheids-voordelen voor de kip, noch voor een specifieke kopersdoelgroep. In plaats daarvan maakt het zorgei de klant erop attent dat de aankoop ervan niet zozeer een goede daad richting kip is, maar juist richting producent. In dit geval zorgboerderij Wienes uit Hegelsom, waar ze worden geraapt door zogenaamde ‘hulpboeren’ met een verstandelijke beperking. Oók een lovenswaardig koopargument.
Voor de koper maakt het overigens weinig uit of die nu dankzij de kip of het ei de winkel als een blij ei verlaat.

© Marjan Ippel, Talkin’ Food® 2014