Talkin’ Food=De Nieuwe Talkin’ Food

Na ruim zeven jaar trouwe dienst was de 100% ambachtelijk handgemaakte website van Talkin’ Food®, met de bekende zwarte en groene banen, toe aan een nieuw outfitje. Eén die de boodschap nóg beter en gemakkelijker verspreidt. Bijvoorbeeld over de diverse sociale media en via mobiele apparatuur. Met pijn in m’n hart nam ik deze week dan ook in stilte afscheid van de oude site. Om nu de nieuwe voor te stellen! Met vanzelfsprekend de vertrouwde elementen als foodlingo, de foodtrends en het blog.

© Marjan Ippel

© Marjan Ippel

Maar natuurlijk is deze nieuwe versie niet af. Het blijft een werk in uitvoering. Zo zal er in de toekomst een Engelstalige component worden toegevoegd. En er liggen nog méér uitbreidingsplannen voor zowel site als Talkin’ Food® in het verschiet. Maar daarover later meer.
Nu eerst de officiële (her)opening. Dames en heren, mag ik u voorstellen: Talkin’ Food® is de Nieuwe Talkin’ Food®!