Foodtrends 2018: #5 Eat Sleep Love…

2017 was me het eetjaartje wel. Vegan kreeg eindelijk vaart, carbs kwamen definitief terug en winebars haalden de populariteit van coldpressedjuicebars in. En wat gaat 2018 doen foodwise? Deel #5 in een Talkin’ Food®-reeks over de foodtrends voor 2018: Van social media naar social IRL.

KYO (kneed your own) ramen noodle dough bij Marvin Amsterdam; © Marjan Ippel

KYO (kneed your own) ramen noodle dough bij Marvin Amsterdam; © Marjan Ippel

Eerst de jaarlijkse disclaimer: Foodtrends beginnen niet op 1 januari van het nieuwe jaar. Noch hebben ze 31 december als uiterste houdbaarheidsdatum. Foodtrends deinen over de jaargrenzen heen mee op de golven van maatschappelijke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen. Als lichtboeien in een zee van veranderingen.

#5 Eat Sleep Love Repeat: Van social media naar social IRL

Na de hotels leert ook de rest van de horeca veel van online ‘sociale’ services als AirBNB: de gast van nu wil namelijk niet de klant zijn, maar onderdeel van een authentieke, lokale beleving. Geen ontvanger, maar deelnemer, local met de locals. Dat kon ooit uitstekend via AirBNB, waar locals in eerste instantie hun eigen logeerkamer aanboden.

Maar uiteindelijk leiden social media en services à la AirBNB zelden tot socialer gedrag of betere sociale verhoudingen. Daarom keert de consument Twitter al de rug toe en gaat-ie weer in het echte leven op zoek naar sociale verbinding. Maar wél met de extra opgedane kennis.

Hotels bieden naar voorbeeld daarvan nu een gepersonaliseerde en huiselijke benadering van de gast. Zoals in hotel Zoku in Amsterdam, waar de gast bijvoorbeeld – afgekeken van next gen hostels – zelf mee kan koken in de horecakeuken. Of, indien een kamer voor langere tijd wordt gehuurd, invloed heeft op het decor. En waar hij/zij zelfs bij tijdelijke afwezigheid de kamer via AirBNB mag onderverhuren.

Ook in restaurants vervaagt de grens tussen gast enerzijds en de witte en zwarte brigades anderzijds. In koffiebars zagen we dat al: de barista is niet langer verstopt achter een haag aan ingewikkelde apparatuur. Deze afstandelijke machines verdwijnen onder de toog die van twee kanten te benaderen is door zowel gast als barista/host, tussen wie een wisselwerking ontstaat.

Restaurant 212 van Richard van Oostenbrugge in Amsterdam gaat al een stap verder door de zwarte brigade te elimineren, en in te zetten op direct contact tussen koks en gasten.

Koks gaan samen koken met de gasten die zich niet langer simpelweg gast voelen of zich als gast gedragen. Ze willen onderdeel zijn van de beleving, niet enkel de latente toeschouwer. Mede verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen eten, van root to leaf. Zoals ooit in pionierend restaurant-annex-moestuin Uit Je Eigen Stad in Rotterdam, in A Beautiful Mess in de voormalige Bijlmerbajes en in Table Ronde in Parijs.

Niet de ‘zaal’ is daardoor nog het epicentrum van het restaurant, maar de keuken waar wordt gekookt, gegeten, gelachen, gehuild, geflirt en gepraat aan en om het aanrecht.

Hetzelfde geldt voor supermarkten die in de wijk en het stadscentrum een sociale huiskamerfunctie gaan vervullen: Met keukenblokken waaraan gasten samen kunnen koken met de producten uit de winkel, en het daar ter plekke opeten. En afrekenen. Ideaal voor kleinbehuisden, singles en iedereen zonder een uitgebreid sociaal netwerk. Denk aan expats en vluchtelingen.

Supermarkten worden hiermee de nieuwste ontmoetingsplaatsen voor een snelle koffie, een werkontbijt en zelfs een singles ontmoetingsplek. Laagdrempelig, informeel en zonder enige vorm van pressie of reserverings-anxiety. En: effectiever dan Tinder.

Vooral als de supers eindelijk, zoals al jaren in de US en Azië en zelfs Kopenhagen, 24/7 open gaan.

Andere voorbeelden voor IRL social: bakkerijen waar de buurt eigen baksels in de professionele oven mag zetten tijdens daluren. Of buurtbewoners die de keuken van een restaurant in de daluren mogen gebruiken voor hun kookclub of pop-up. Handig wederom voor alle kleinbehuisden én aanrechtproducenten zonder een eigen volwaardige keuken.

Van social media naar real life social. De nieuwe horeca en foodretail als social hubs.

Dit is deel #5 van een reeks over de foodtrends van 2018.
Lees ook deel #1: Food=Eatertainment, deel #2: Nouveau Faux, deel #3: Haute Vegan en deel #4: Itasia meets NoMed.

Tekst & Beeld: © Marjan Ippel, Talkin’ Food® 2017-2018.

Teksten en beelden mogen enkel worden overgenomen na toestemming door en onder vermelding van Marjan Ippel en Talkin’ Food®.